CURS DEL JOC COM A EINA EDUCATIVA per la Fundació Pere Tarrés

El joc és una eina necessària per al nostre desenvolupament educatiu, social i emocional. Experimentar, crear, explorar i gaudir són quatre fets imprescindibles de la nostra infància. Jugar amb els nostres progenitors és un fet imprescindible per a millorar les relacions socials.

Atributs_2 Atributs_3