CURS PER A PARES I MARES: a l’escola Molt Honorable Tarradellas de El Prat de Llobregat

A l’escola molt Honorable Josep Tarradellas tenen una AMFA molt ben estructurada i fan bons cursos. Els pares i mares estan molt i molt engrescats amb la motivació dels seus fills i filles.

Fan cursos molt sovint i els agrada experimentar amb tot el que te ha veure amb l’educació familiar i emocional.El prat