Deures si o no, al programa La ciutat, a ONDA CERO

La secció del dia 15 d’agost parlàvem de “Deures si o no a l’estiu”. Ara hi ha molt debat sobre deures si o no, durant l’any, i a l’estiu mes. Important: Han de tenir espais de joc lliure, sense adults, joc simbòlic, tasques captivadores i no fer-los servir com a càstig.

POSITIU dels deures

  • Afiança els hàbits d’estudi.
  • Milloren desenvolupament cognitiu del nen.
  • Reforcen l’aprenentatge de les mataries.
  • Incentiven l’autonomia i l’aprenentatge.
  • Si volem que millorin en lectura, càlcul o la gramàtica va be fer repeticions.

NEGATIU dels deures

  • Si l’infant no els entén ni te ajuda d’adults, poden ser font de conflicte.
  • Poden crear ansietat, estrès i dèficit d’atenció.
  • Poden crear conflictes familiars: soroll, espai, etc…
  • Ocupen molt temps familiar, per a que hi hagin espais d’estimació
  • Moltes vegades els infants no tenen tan temps com deures hi ha a fer.