NOU CURS PER A PARES I MARES: a l’escola Molt Honorable Tarradellas de El Prat de Llobregat

Nou curs a l’escola molt Honorable Josep Tarradellas. Famílies molt interessades en l’educació dels seus fills i filles i preocupats de fer una educació responsable respecte als més petits. A partir de setembre realitzarem xerrades puntuals de temes que ells i elles facin les demandes.